Nový partner pro místo startu

03.09.2013 05:24

Tímto bychom chtěli poděkovat základní škole Česká Ves, jmenovitě pak paní ředitelce Mgr. et Bc. Zdeňce Blišťanové, která se zasloužila o to, aby se její škola stala spoluorganizátorskou institucí. Díky tomu můžeme poskytnout závodníkům bezplatné místo v tělocvičně pro přenocování před startovním dnem (ve vlastních spacácích). Děkujeme!