Přihlašovací se na aktuální ročník neprovádí, vše se řeší na místě startu!