Trasa není dána, povinné bodou pouze kontrolní body na vrcholech (asi 5-6 bodů).

Použité mapy by měly pokrýt oblast Hruhého Jeseníku, Rychlebských hor (ideálně celý Javornický výběžek) a okolí města Zlaté Hory.
Doporučujeme aplikaci mapy.cz v mobilu :)