Trasa není dána, povinné bodou pouze kontrolní body na vrcholech:

- kratší verze bude mít asi 115 km a bude na ní přiblžně 4-5 kontrolních bodů (včetně potenciálních občerstvovaček)

- delší verze bude mít kolem 170 km a bude obsahovat přibližně 6-8 kontrolních bodů (včetně občerstvovaček)

 

Závodník se může pro danou trasu rozhodnout až v průběhu závodu a to tak, že z daného kontrolního bodu bude pokračovat buď do cíle, nebo do dalšího kontrolního bodu již na dlouhé trase. Pokud závodník projde všemi kontrolními body až do místa dělení a následně přímo do cíle, bude klasifikován jako "finisher trasy 120 km". Pokud si závodník po místě dělení vybere delší trasu, tu poté musí úspěšně dokončit celou tak, aby se mohl stát úspěšným "finisherem trasy 170 km". V případě, že si závodník vybere delší trasu, kterou pak ale nebude schopen dokončit, v cíli skončí vždy až za posledním úspěšným "finisherem" kratší trasy!!!

 
Použité mapy by měly pokrýt oblast Hruhého Jeseníku, Rychlebských hor (ideálně celý Javornický výběžek) a okolí města Zlaté Hory.
Doporučujeme aplikaci mapy.cz v mobilu :)