Použité mapy by měly pokrýt oblast Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor (ideálně celý Javornický výběžek) a okolí města Zlaté Hory.

Doporučujeme aplikaci mapy.cz v mobilu :)